Solution driven technology

Ximo Hungary Kft.

Kedvezményezett neve: XiMo Hungary Kft.

Projekt címe: Nagyfokú sztereoszelektívitással és/vagy funkciós csoport toleranciával bíró Mo és/vagy W-alapú olefin metatézis katalizátor prototípusok és az elõállításukhoz szükséges technológia fejlesztése a XiMo Hungary Kft-nél

Támogatás összege: 141 076 227

Támogatás mértéke: 53,16 %

Tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2017-0009

A projekt tartalmának bemutatása:

Az olefin metatézis az egyik legszélesebb körben alkalmazható kémiai átalakítás, mely szén-szén kettõskötések összekapcsolását jelenti átmeneti fémkomplexek katalizátorok segítségével. A metatézis felfedezése óta az átmeneti fémet tartalmazó katalizátorok jelentõs szerkezeti változásokon mentek keresztül, de még mára is maradtak olyan alapvetõ, megoldatlan kihívások, mint a különbözõ típusú funkciós csoportokkal való kompatibilitás, vagy a jól definiált térszerkezetû termékek elõállítását lehetõvé tevõ sztereoszelektivitás elérése. A jelenleg piacon lévõ katalizátorok által nyújtott elõnyök teljes feltérképezéséhez szükségessé vált e fémkomplexek továbbfejlesztése.

A XiMo Hungary Kft. által vizionált fejlõdés egyik legígéretesebb iránya olyan, megfizethetõ árú, sztereoszelektív molibdén és/vagy volfrám alapú metatézis komplexek kifejlesztése és az elõállításukat lehetõvé tevõ gyártó eljárások kidolgozása, melyek hatékonyan alkalmazhatóak különféle szerves vegyületek szintézisében. A fejlesztés során szisztematikus kísérlettervezéssel szerkezet-hatás összefüggéseket kívánnak felállítani, majd az eredmények analízise és megértése után új típusú fémkomplexeket tervezni.

A projekt keretében 2 db nagyfokú sztereoszelekticitással és/vagy jelentõs poláris funkciós csoport toleranciával bíró Mo- és/vagy W-alapú metatézis katalizátor prototípus kifejlesztése történik, majd a gyártásukhoz szükséges laboratóriumi, ipari technológia kidolgozása, végül minimum 200-200 g hatóanyag legyártása és felhasználóbarát formában való kiszerelése demonstratív jelleggel.

Olefin Metathesis Highlights

loader
Loading blog posts...

Contact

XiMo Hungary Ltd.,
Graphisoft Park 'DB' Bdg.
Záhony u. 7.
H-1031 Budapest


Mel Luetkens, Managing Director of XiMo Hungary Kft.

Levente Ondi, R&D Director


Ximo Hungary Kft.